bg_image
GIN - Gemological Institute of Nabgoharan
آزمایشگاه گوهرشناسی ناب گوهران

آزمایشگاه ناب گوهران، اولین آزمایشگاه تخصصی گوهرشناسی در شمالغرب کشور محسوب می گردد. این آزمایشگاه با پیروی از استانداردهای ملی و بین المللی گوهرشناسی، بکارگیری تجهیزات بروز و با بهره مندی از مجرب ترین اساتید و کارشناسان با مدارک علمی مرتبط از مؤسسات و دانشگاه های معتبر، در سال  ۱۳۹۴ فعالیت خود را در زمینۀ تعیین هویت و صدور گواهی گوهرهای رنگی و الماس آغاز نموده و در سال ۱۳۹۵ موفق به دریافت مجوز رسمی از سازمان ملی استاندارد ایران گردیده است.

تصویر خدمات

شناسایی

و تعیین هویت

تصویر خدمات

صدور شناسنامه برای گوهرهای طبیعی

یا گواهی آزمایش برای نمونه های

صنعتی، بدل و . . .

تصویر خدمات

درجه بندی

گوهرهای قیمتی

تصویر
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد آزمایشگاه و خدمات ما
تصویر