bg_image
تصویر
تیم مجرب و حرفه ای

راز موفقیت مجموعه ناب گوهران

ما با دارا بودن تیمی حرفه ای و کاربلد
سعی در ارائه بهترین خدمات را به شما
مشتریان عزیز داریم.

عزیز آدشیرین پور، مدیریت مجموعه ناب گوهران

تصویر
تصویر img

به صورت حرفه ای
آموزش دیده

تک تک اعضای تیم به صورت حرفه ای دوره های آموزشی را گذرانده اند.

تصویر img

امکان پیگیری آنلاین
7 روز هفته

تمامی گواهی نامه ها امکان پیگیری آنلاین را خواهند داشت.

تصویر img

دقت و ظرافت در کار
اولین هدف ما

سر لوحه کار ما دقت و ظرافت در انجام تمام کارهای اجرایی می باشد.

تصویر img

کسب حداکثری رضایت
از مشتریان ناب گوهران

ما به دنبال کسب رضایت 100 درصدی از تمام مشتریان خود هستیم.

معرفی
تیم مجموعه ناب گوهران
تصویر
مدیریت
عزیز آدشیرین پور
تصویر
گوهر شناس
رضا حیدری
تصویر
تکنسین آزمایشگاه
فاطمه حیدری